Środki dla przemysłu wydobywczego

ŚRODKI DO PROFILAKTYKI PRZECIWPYŁOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ

PIROKS
Środek do profilaktyki przeciwpyłowej, obniżania skłonności węgla do samozapalenia oraz przyspieszania wiązania i utwardzania mieszanin popiołowo - wodnych, zawierający inhibitor korozji.

ULMAT
Środek do profilaktyki przeciwpyłowej, preparowany chlorek wapnia.

PIROKS PLUS
Środek o wzmocnionym działaniu do profilaktyki przeciwpyłowej i obniżania skłonności węgla do samozapalenia oraz przyspieszania wiązania i utwardzania mieszanin popiołowo - wodnych, zawierający inhibitor korozji.

ŚRODKI DO ZWALCZANIA ZAPYLENIA POWIETRZA

MILMET MB 10
Płynny środek do profilaktyki przeciwpyłowej (zwilżacz), dozowany do wody zraszającej zasilającej urządzenia zraszające do wytrącania zapylenia pyłów. MILMET MB 20 - stały środek do profilaktyki przeciwpyłowej (zwilżacz) rozpuszczalny w wodzie zraszającej zasilającej urządzenia zraszające do wytrącania zapylenia.

ŚRODKI DO MIESZANIN PODSADZKOWYCH Z PYŁÓW ELEKTROWNIANYCH (DYMNICOWYCH)

UPŁYNNIACZ
Środek do upłynniania, zwiększania rozlewności mieszanin popiołowo-wodnych szczególnie zalecany przy zwiększonych gęstościach mieszanin popiołowo wodnych (tj. zmniejszonych ilościach wody w mieszaninie), zapobiegający powstawaniu zatorów w rurociągach podsadzkowych.

ZAGĘSZCZACZ
Środek do zagęszczania i przyspieszania czasu tężenia mieszanin popiołowo-wodnych, szczególnie mający zastosowanie przy wypełnianiu zrobów ścian zawałowych przy ich nie korzystnym nachyleniu a także przy nieszczelnościach wygrodzeń wypełnianych przestrzeni.

ŚRODKI DO IZOLACJI I WYPEŁNIANIA PUSTYCH PRZESTRZENI W GÓROTWORZE

PIANA AA IZOLACYJNA
Dwuskładnikowa piana mocznikowo-formaldehydowa. Posiada właściwości izolujące. Posiada zastosowanie przy tworzeniu tam odgrodzeniowych i ekranów izolacyjnych przy zagrożeniu pożarami endogenicznymi.

PIANA AA
Dwuskładnikowa piana mocznikowa z aktywnym antypirogenem. Posiada właściwości izolujące i dezaktywujące powierzchnię węgla ograniczając jego skłonność do samozapalenia. Posiada zastosowanie przy tworzeniu tam odgrodzeniowych i ekranów izolacyjnych przy zagrożeniu pożarami endogenicznymi.

PIANA AA FENOLOWA MAFLEX
Dwuskładnikowa piana fenolowo - formaldehydowa. Produkowana jest w odmianach niskospieniona, średniospieniona i wysokospieniona. Przeznaczona jest do wypełniania wyrw, pustek i szczelin w górotworze, uszczelniania stropu i ociosów wyrobisk, uszczelniania i izolowania zrobów, wykonywania tam izolacyjnych i wentylacyjnych, uszczelniania tam izolacyjnych i wentylacyjnych.

PIANOMAT
Piana mineralna jest mieszaniną spoiw mineralno cementowych i substancji pomocniczych, poprawiających własności użytkowe. Po zmieszaniu z wodą tworzy spienialne półpłynne tworzywo do wypełniania pustek w górotworze, wykonywania pasów izolacyjnych, wykonywania tam izolacyjnych. PIANOMAT N - piana mineralna o zwiększonej wytrzymałości. Jest mieszaniną spoiw mineralno cementowych i substancji pomocniczych, poprawiających własności użytkowe. Po zmieszaniu z wodą tworzy spienialne półpłynne tworzywo do wypełniania pustek w górotworze, wykonywania pasów izolacyjnych, wykonywania tam izolacyjnych.

ŚRODKI DO WZMACNIANIA GÓROTWORU - KLEJE

KLEJ MOMU UF
Dwuskładnikowy klej mocznikowo-formaldehydowy, do klejenia zniszczonej struktury węgla i skał techniką iniekcyjną. Posiada niską temperaturę reakcji. Również przeznaczony dla budownictwa do wzmacniania, wiązania i uszczelniania luźnych gruntów i konstrukcji betonowych. Może być stosowany w warunkach zawilgocenia, zawodnienia i podwyższonych temperatur.

KLEJ SILIKATOWY SILMAT
Dwuskładnikowy klej organiczno- mineralny do klejenia zniszczonej struktury węgla i skał. Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, niską temperaturę reakcji i IV klasę inhibitora samozagrzewania węgla. Również przeznaczony dla budownictwa do wzmacniania, wiązania i uszczelniania luźnych gruntów i konstrukcji betonowych. Może być stosowany w warunkach zawilgocenia, zawodnienia i podwyższonych temperatur.

ŁADUNKI KLEJOWE POLIURETANOWE MP-10
Przeznaczone są do zespalania luźnych skał płonnych, przerostów i węgla, wzmacniania spągów i ociosów, uszczelniania spękanego i zaburzonego górotworu zbudowanego zarówno ze skał i pokładów węgla, techniką kotwienia, za pomocą wklejanych żerdzi kotwiowych urabialnych (np. drewnianych).

ŚRODKI DO WZMACNIANIA GÓROTWORU - SPOIWA MINERALNO-CEMENTOWE

SPOIWO PIROBET
Jest mieszaniną spoiw mineralnych i substancji pomocniczych, poprawiających własności użytkowe. Przeznaczone jest do wykonywania tam przeciwwybuchowych o zmniejszonych grubościach, wentylacyjnych, korków izolacyjnych, pasów podpornościowych, wypełniania kasztów podporowych, pojemników typu big bag, trwałego wypełniania wyrw i pustek za obudową wyrobisk i konsolidacji górotworu- sklejania. Przeznaczone jest także do konstrukcji w budownictwie przemysłowym i drogowym.

ŚRODKI DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

PIROMAT
Preparat do wytwarzania piany mechanicznej na bazie wody ograniczającej wzrost temperatury podczas samozagrzewania węgla, posiada również działanie gaszące. Bardzo łatwy w stosowaniu nie wymagający specjalistycznych urządzeń.

ŻELIMAT
Ma zastosowanie do zwalczania zagrożenia pożarowego w zrobach czynnych i likwidowanych ścian, caliznach węglowych, do izolacji wyrobisk, zrobów i wypełniania, uszczelniania spękanego górotworu, eliminacji migracji atmosfery przez spękania w górotworze. Po zmieszaniu z wodą w typowych urządzeniach mieszająco-pompujących tworzy niewysychający żel, a po spienieniu za pomocą sprężonego powietrza lub azotu, tworzy plastyczną niewysychającą żelowaną pianę. Posiadają one własności łatwego penetrowania i wypełniania szczelin i pustek, dużą przyczepność do górotworu. Produkt posiada cechy bardzo mocnego antypirogenu i zaliczony jest do V klasy inhibitorów samozagrzewania węgla.

INEMAT
Przeznaczony jest do zatrzymywania procesu samozapalenia węgla i gaszenia pożarów węgla w zrobach poeksploatacyjnych i przestrzeniach otamowanych. Pod wpływem wilgoci, wody bądź mieszaniny wodno- popiołowej produkt rozpuszcza się i emituje dwutlenek węgla, który wraz z wodą lub mieszaniną wodno- popiołową lokowany jest i wypełnia zroby poeksploatacyjne, przestrzenie otamowane, wypierając tlen. Tym samym dwutlenek węgla zatrzymuje proces samozagrzewania lub palenia węgla. Jednocześnie emisja dwutlenku węgla eliminuje zaciąganie powietrza do rurociągu w miejscu mieszania produktu z wodą lub mieszaniną popiołowo-wodną.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.